♦️مجمع‌الجزایری از فضا که شبیه به اسب دریایی است

🔹یکی از ماهواره‌های آژانس فضایی اروپا تصویر زیبایی از زم�

♦️مجمع‌الجزایری از فضا که شبیه به اسب دریایی است

🔹یکی از ماهواره‌های آژانس فضایی اروپا تصویر زیبایی از زمین به ثبت رساند که مانند اسب دریایی به نظر می‌رسد./ ایسنا

@AkhbareFori