♦️‏قیمت آلفا رومئو کارکرده تو ژاپن حدود ۱۵ میلیونه
یعنی با پول یه پراید می‌تونی ۳ تا از اینا بخری با لباسات س

♦️‏قیمت آلفا رومئو کارکرده تو ژاپن حدود ۱۵ میلیونه

یعنی با پول یه پراید می‌تونی ۳ تا از اینا بخری با لباسات ست کنی و مطمئن باشی با یه تصادف ساده هم زنده می‌مونی

@AkhbareFori