♦️ناگفته‌های کرباسچی درباره پرونده نجفی/درباره مسائل شخصی نجفی به او هشدار دادم ولی منکر شد 🔹اشتباه اصلی نه از شورای شهر تهران که بر عهده احزاب پشتیبان ایشان بود که راهبرد نادرستی را انتخاب کردند 🔹چرا در دولت دوم دکتر روحانی مسوولیتی به دکتر نجفی داده نشد…