‏مشاهده خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در آسمان تیر ماه

🔹مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران: بعد از خورشیدگرفتگی کامل ۱۱ تیر که از آسمان ایران قابل مشاهده نیست، ماه گرفتگی در بامداد ۲۶ تیرماه رخ خواهد داد که در سراسر ایران قابل رؤیت است.

@AkhbareFori