🔺واکنش انجمن آشوریان ایران به توئیت وزیر خارجه آمریکا مبنی بر آزار اقلیت های مذهبی در کشور

🔹به گفته عیسی مسیح، که خس را در چشم برادر خود می‌بینی و چوبی را که در چشم خود داری نمی‌یابی، اقلیت های مذهبی در ایران، نیاز به این قیمومیت توئیتری آمریکایی ندارند

🔹اقلیت های مذهبی نظام اسلامی ایران را پشتیبان خود می بینند.

@AkhbareFori