♦️منابع ملی برای تامین کاغذ روزنامه‌ها تمام شد

🔹وزیر ارشاد می‌گوید دولت فقط دو ماه دیگر می‌تواند کاغذ مطبوعات را تامین کند.

🔹پول مردم تا چه زمانی باید صرف رسانه‌های بی خاصیتی شود که نه مخاطب دارند و نه می‌توانند بدون نیاز به کمک دولت حتی کاغذ چاپ خود را تامین کنند؟

#اقتصادی

@AkhbareFori