🔺آغاز سخنرانی روحانی در بانک مرکزی 🔹خط مقدم ما در مقابل امریکا، وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت است 🔹از دکتر ظریف، همتی و زنگنه بابت ایستادگی شان تشکر میکنم. 🔹اگر وزارت خارجه ما کاری می‌کند، نماینده مردم است. دولت منتخب ملت است. هرکسی در حد مسئولیت خودش…