♦️نماینده دادستان در دادگاه حسین هدایتی:   🔹تبانی هدایتی با مدیران بانک‌ها محرز است. 🔹۱۰ میلیارد برای خرید

♦️نماینده دادستان در دادگاه حسین هدایتی: 🔹تبانی هدایتی با مدیران بانک‌ها محرز است. 🔹۱۰ میلیارد برای خرید شرکت‌های صوری پرداخت شده است. 🔹هدایتی ۱۵۰۰ میلیارد بدهی دارد و مصداق اخلال در نظام اقتصادی است. 🔹هدایتی متهم به خیانت در امانت است. 🔹پولشویی یکی از اقدامات…