‏آتش‌نشان‌ها به محل وقوع حریق رسیده‌اند اما برای باز کردن مسیرشان مجبور می‌شوند تا خودروهای پارک شده پلیس را به جلو هُل بدهند و در آخر به خودرو یک شهروند نیز آسیب بزنند، چون قانون از آنها حمایت می‌کند.

آیا در ایران هم آتش‌نشان‌ها و حتی خود پلیس چنین اختیاراتی دارند؟

@AkhbareFori