انتقادهای تند مجری تلویزیون از ماجرای جنجالی "صندلی‌فروشی" در رشته‌های پزشکی

🔹اینها می‌شوند دکترهایی که "پَنس" در شکم بیمار جا می‌گذارند، کارتخوان ندارند و از مالیات، فرار می‌کنند!!

🔹وزارت علوم و وزارت بهداشت! شوخی نگیرید. این کار، تجارت با "خون" مردم است!

@AkhbareFori