تو آمریکا چندتا گروه مسلمون به صورت دوره‌ای بزرگراه‌ها را پاکسازی می‌کنند

تاحالا ۴۸ هزار بسته زباله معادل با ۳۰۰ هزار پوند جمع‌آوری کرده

شعارشونم رو از یک حدیث گرفتن

“برداشتن یک شیء مضر از مسیر، مصداقی از صدقه دادن است”

@AkhbareFori