#زندگی_بهتر / تست روانشناسی: کدام ترکیب رنگی را انتخاب می‌کنید؟

🔹وقتی حاضر نمی‌شوید یک نوع رنگ را بپذیرید یا تمایل پیدا می‌کنید سراغ رنگ دیگری بروید؛ ضمیر ناخودآگاه شما در حال بیان نشانه‌هایی از شخصیت شما است

♦️تفسیر تست بالا را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1388218