♦️اختصاص یک جایگاه دیگر به بانوان برای بازی ایران و کامبوج

🔹روز پنجشنبه برای اولین بار بانوان فوتبال دوست برای تماشای دیدار ایران - کامبوج به طور غیرگزینشی و آزادانه به استادیوم خواهند رفت

🔹در دقایق اولیه فروش بلیط، تمامی بلیط های مربوط به جایگاه بانوان فروخته و ظرفیت این جایگاه تکمیل شد

اخبار روز ورزش ایران و جهان در

https://t.me/joinchat/CUyUyD05QD3XM4a7Z2fh-A