♦️سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: مافیای خودروسازی مملکت ما را به طنز گرفته است

پارسایی:

🔹تعرفه واردات خودرو یک شبه و بدون هیچ توجیهی افزایش پیدا کرد

🔹افزایش قیمت خودروهای خارجی بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی شد

🔹بیش از ۹۷درصد مردم از وضعیت بازار خودرو ناراضی هستند

🔹تلفات خودروسازی به اندازه یک جنگ است

🔹تحریم‌ها نشان داد خودروی ملی یک شعار است/ ایسنا

@AkhbareFori