روحانی در نشست خبری نیویورک:

🔹آنهایی که اتهام حمله به تاسیسات نفتی سعودی را به دیگران میزنند باید سند و مدرک ارائه کنند نه ما

🔹به آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان که مداوم به عربستان و امارات اسلحه می دهند، توصیه می کنم ارسال اسلحه را متوقف کنند و برای صلح به عربستان فشار بیاورند.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو