‏پلیس تسلا سوار در حین ماموریت تعقیب و گریز شارژ تمام کرد!

🔹یعنی از این به بعد دزدا ماشین پلیس تسلا ببینن خیا�

‏پلیس تسلا سوار در حین ماموریت تعقیب و گریز شارژ تمام کرد!

🔹یعنی از این به بعد دزدا ماشین پلیس تسلا ببینن خیالشون راحته هی بچرخونن پلیس رو تا شارژش تموم شه و برن به زندگیشون برسن😂

@AkhbareFori