♦️خبر خوش برای سربازان فراری

دادستان نظامی استان مرکزی:

🔹فاصله بیست‌وششم بهمن، «روز مادر» تا هجدهم اسفند ۱۳۹۸ «روز پدر» طرح بخشش زندان و اضافه‌خدمت سربازان غایب و فراری اجراء می‌شود./ایسنا

@AkhbareFori