♦️بازداشت مدیران ٣ رستوران مشهور در تهران /علت: رقاصی مختلط زن و مرد

🔹دادسرای جرائم امنیت اخلاقی پس از دریافت گزارش‌های مردمی، با شناسایی عوامل خاطی در سه رستوران، مبنی بر فراهم ساختن فضای این رستوران‌ها به جهت اختلاط و رقص زن و مرد، نسبت به بازداشت آن ها و پلمب این اماکن مبادرت کرد./باشگاه خبرنگاران

#اخبارفوری_تهران را اینجا ببینید

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ