🔹 نداشتن معاینه فنی منجر به ثبت تخلف از طریق دوربین های راهنمایی و رانندگی و جریمه پنجاه هزار تومانی میگردد .

🔹با نصب اپلیکیشن پادو علی رغم استفاده از 20 نوع خدمات الکترونیک دولتی می توانید در لحظه از شرایط معاینه فنی خودرو خود مطلع شده و با در نظر گرفتن نزدیک ترین مرکز معاینه فنی نوبت خود را رزرو کنید.

🔸 دانلود مستقیم اپلیکیشن