زخم‌های ترمیم ناپذیر در دفنگاه سراوان

🔹رنج‌ها و زخم‌هایشان به بلندای کوه زباله ۳۵ساله سراوان است. هر روز که زباله ای بر زباله ها انباشته می شود، انگار بر غم و اندوه شان هم چیزی افزوده شده است.

🔹مگس‌ها امانشان را بریده‌اند و هر روز خبر بیماری پوستی یا گوارشی یک نفر از ساکنان روستا به گوش می‌رسد؛ “روستای کلسرگ سراوان”

تخصصی‌ترین رسانه #گیلان 

https://t.me/joinchat/AAAAAD9nqN2OONFJx_0sew