♦️آخرین وضعیت اتصال کاربران به اینترنت در ایران

🔹غیر از پنج استان، اینترنت ثابت در تمامی کشور برقرار شده و اینترنت همراه نیز در ۱۰ استان متصل شده است.

🔹هنوز خبری درباره زمان اتصال تمامی استان‌ها به اینترنت ثابت و همراه اعلام نشده است.

🔹وزیر کشور اعلام کرده امروز عصر جلسه شورای امنیت تشکیل و در این باره تصمیم‌گیری می‌شود.

@Akhbarefori