مرکز آمار اعلام کرد: تورم ۵۳ درصدی خوراکی‌ها برای دهک اول

🔹محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خور

مرکز آمار اعلام کرد: تورم ۵۳ درصدی خوراکی‌ها برای دهک اول

🔹محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۳.۶ درصد برای دهک اول تا ۶۱.۵ درصد برای دهک دهم است.

@AkhbareFori