ایتالیا اولین کشوری است که درس تغییرات آب و هوایی را برای همه کودکان اجباری می‌کند

وزیر آموزش و پرورش این کشور می گوید:

🔹«من می خواهم سیستم آموزشی ایتالیا اولین سیستمی باشد که محیط و جامعه را در هسته همه موضوع هایی که در مدرسه می آموزیم ، قرار دهد.»

🔹لورنزو فیورامونتی ، وزیر آموزش و پرورش ، اعلام کرده است که از آغاز سال تحصیلی بعدی ، کلیه مدارس دولتی تقریباً یک ساعت در هفته را به موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوا اختصاص می دهند.

🔹وزیر آموزش و پرورش ایتالیا ۴۲ ساله است.

@Akhbarefori