سوغات آمریکایی؛ مرگ!

‏پنتاگون اعلام کرده که در سال ۲۰۱۹ آمریکا ۷۵۰۰ بمب ریخته بر سر مردم افغانستان!

دولت امریکا از یک طرف سالانه هزاران نفر از مردم افعانستان را به بهانه های گوناگون می‌کشد و از طرفی با مستر کارت اقتصاد آن کشور را به جهان متصل کرده است!

این است سوغات توسعه آمریکایی!

@AkhbareFori