درآمد ۴۱۶ میلیارد تومانی مخابرات از آبونمان تلفن ثابت پس از ممنوعیت اخذ آبونمان

🔹مرداد سال گذشته بود که با حکم دیوان عدالت اداری اخذ آبونمان از تلفن‌های ثابت ممنوع شد.

🔹با این حال بررسی صورت مالی شرکت مخابرات نشان می‌دهد این شرکت در سال ۹۷ از آبونمان تلفن ثابت ۳۴۶ میلیارد تومان و در ۶ماهه اول امسال نیز ۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته است‌.

@AkhbareFori