🔴 مدارس برخی از نقاط کشور تعطیل شد

🔹آذربایجان غربی/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD9x3mNNTgijOM9ZMg

🔹کردستان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAEHJiyG7ioP7y6f5jw

🔹چهارمحال و بختیاری/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAECSjiLUHMEzarJrLA

🔹لرستان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAEGm-afH_WZZKJ9AkQ

🔹اردبیل/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD8KUZIvMiDpvT35uw

🔹کرمانشاه/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD_K7d_LG-5DwIMR4Q

🔹آذربایجان_شرقی/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD9EQBzEWUcyp3WIKg

🔹زنجان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD9HS-3m2lClbGFugw