دی‌بیازی در آستانه سرمربیگری تیم ملی ایران

🔹جانلوکا دی مارتزیو خبرنگار مشهور ایتالیایی خبر داد که جیووانی �

دی‌بیازی در آستانه سرمربیگری تیم ملی ایران

🔹جانلوکا دی مارتزیو خبرنگار مشهور ایتالیایی خبر داد که جیووانی دی بیازی در آستانه قبول هدایت تیم ملی ایران قرار دارد./ مهر

@Akhbarefori