بدقولی مسئولان و گول زدن مردم برای کسب رای!

🔹مجری: مسئولان به جای پاسخگو بودن، شده‌اند سوال‌کننده! مسئولان، قول می‌دهند، رای می‌گیرند، بعد می‌زنند زیر قول‌شان! با چسب دوقلو هم چسبیده‌اند به صندلی مدیریت، ول‌کن هم نیستند!

🔹حسن فدایی، مدیر آموزش کرسی حقوق بشر یونسکو: مسئول یعنی پاسخگو، یعنی نوکر مردم. قوه قضاییه، مسئولان بدقول را عزل کند. قوه مجریه بدقول‌ها را عوض کند. مردم به دروغگوها رأی ندهند. رسانه باید مطالبه‌گری را در مردم تقویت کند.

@Akhbarefori