♦️قیمت جدید نان در پایتخت اعلام شد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران: 🔹در بخش نانوایی‌های یارانه‌پز، بربری با آرد ۸۳۰ تومانی به قیمت یک هزار تومان، سنگک با آرد ۸۱۵ تومانی، یک هزار و ۲۰۰ تومان، تافتون با آرد ۸۲۰ تومانی، ۵۵۰ تومان و لواش با آرد ۸۲۰…

  دانلود ویدئو