♦️علی مطهری: صدا و سیما هنوز زیر بار قانون نرفته است نماینده تهران در کانال تلگرامی خود نوشت: 🔹به دنبال پخش دو برنامه تحت عنوان «پرونده ویژه» درباره خودسوزی مرحومه سحر خدایاری از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی که در آن نشر اکاذیب درباره اینجانب شده بود و این…