شمر عصبانی بازداشت شد

🔹طی روزهای گذشته ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می‌شد که نشان دهنده عصبانیت فردی بود که در نقش شمر در میدان تعزیه یکی از روستاهای شهرستان میناب به عزاداران حمله ور می‌شود.

🔹گویا این بازیگر هم اکنون با نظر و دستور مرجع قضایی بازداشت شده است/شبستان

@AkhbareFori