♦️شبنم نعمت زاده: فعالیتم با رانت نبوده است نعمت‌زاده، متهم دارویی: 🔹پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم 🔹کار هنری می‌کردم و فقط داروسازی می‌کردم 🔹عصرها ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه می‌رفتم با وجود اینکه پدرم وزیر بود. 🔹من فعالیتم نه بواسطه رانت بوده و…