♦️تحقیر و توهین به رئیس جمهور کشورمان توسط دولت آمریکا

واشنگتن آزادی تردد روحانی در نیویورک را محدود کرد!

🔹خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد واشنگتن همان محدودیت‌هایی را که اواخر تیرماه برای تردد دیپلمات‌های ایران در نیویورک وضع کرده بود، برای روحانی نیز اعمال کرده است.

🔹طبق این محدودیت‌ها، روحانی نمی‌تواند از محدوده مقر سازمان ملل در «ایست ریور» (رود شرقی) در بخش شرقی جزیره منهتن نیویورک خارج شود.

@AkhbareFori