♦#چند_خبر_کوتاه

🔹رئیس‌جمهوری اوکراین: امروز صبح خوبی نبود اما حقیقت را به ارمغان آورد؛ قبل از پایان کار هیات بین‌المللی، ایران پذیرفت که مسئول سقوط هواپیمای اوکراینی بوده است.

🔹بروجردی، عضو کمیسیون امنیت مجلس: با مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی برخورد جدی شود.

🔹کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس:

بد نیست یک بار شاهد استعفای مسئولان باشیم.

@AkhbareFori