انصاری فرد، مدیر عامل پرسپولیس:

🔹تیم را از مسابقات خارج میکنیم

🔹اجازه نمی‌دهیم به میزبانی ایران خدشه وارد کنند

🔹در خاورمیانه و غرب اسیا هیچ جا امن‌تر از ایران نیست /ایلنا

@Akhbarefori