سخنگوی دولت: 🔹هیچ کس تا روز جمعه حتی رئیس جمهور از علت سقوط مطلع نبود. 🔹از عصر روز جمعه که رئیس جمهور از موضوع مطلع شدند، جلسه شورای عالی امنیت ملی صادر شد. 🔹رهبری دستور دادند صادقانه به مردم بگویید. 🔹ما چون بی‌اطلاع بودیم به دروغ‌گویی متهم شدیم؛ دولت در ماجرای…