احمد توکلی در نشست نقد و اندیشه وزارت ارتباطات:

🔹پیامبر می گویند دو دسته هستند که اگر سالم بماند جامعه نیز سالم می ماند و اگر فاسد شوند جامعه دچار فساد می شود"الامرا و الفقها"

🔹اگر روحانیون ما بدکاره باشند، مردم بدکاره می شوند، اگر نمایندگان مجلس، وزرا، رییس جمهور و رهبری بد باشند مردم بد می‌شوند!

@AkhbareFori