♦️بستری بودن ۵ فرد مشکوک به کرونا در کرمانشاه

🔹محمودرضا مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از بستری بودن ۵ فرد مشکوک به کرونا در این استان خبر داد.

🔹منتظر جواب آزمایش‌ها هستیم.

🚨 اخبار بدون سانسور از کرونا در ایران

https://telegram.me/joinchat/AvdMaDwJt0hLC1q0hlkwqA