پیشنهاد یک فعال رسانه‌ای:

🔹جامعه علمی و دانشگاهی، پیشگام پیشگیری از کرونا باشد

🔹همه ارگان‌‌ها و سازمان‌ها، متحدتر از قبل، برای حضور کمتر مردم در فضاهای جمعی برنامه‌ریزی کنند تا فعالیت‌هایشان به صورت مجازی انجام‌شود

@AkhbareFori