♦️آیا اپیلاسیون ناحیه تناسلی منجر به بیماری‌های جنسی می‌شود؟

🔹اپیلاسیون می‌تواند سبب ایجاد آزردگی پوست و نفوذ باکتری‌ها و ویروس‌ها از محل زخم شدگی به داخل بدن شود

🔹بعد از وکس به هیچ وجه لباس تنگ و شلوار جین جذب نپوشید

🔹با رعایت برخی نکات در اپیلاسیون می‌توان مانع ایجاد بیماری شد

#زندگی_بهتر

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/936835