برخورد تحقیر آمیز ترامپ با ولیعهد سعودی در نشست گروه ۲۰

در این تصویر ترامپ مانند کودکان هنگام «قایم باشک بازی» به پشت بن سلمان می‌زند و سریع رد می‌شود و بن سلمان هم به طرف دیگری نگاه می‌کند، نوع واکنش بن سلمان دستمایه طنز شبکه‌های اجتماعی شده است.

@AkhbareFori