🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹حضرت علی(ع): با هر انسانى دو فرشته است که او را حفاظت مى کنند و چون مقدّرات الهى فرارسد او را با سرنوشتش وا میگذارند، همانا مدت حیات انسان محافظى است استوار.

⏳امروز ‌پنج‌شنبه

۶ تیر ۱۳۹۸

۲۳ شوال ۱۴۴۰

۲۷ ژوئن ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM