مرد دوزنه را می‌شود به زندان انداخت؟

🔹در ماجرای ازدواج دوم مهدی هاشمی، این بازیگر در ویدئویی گفت که همسر اولش از ازدواج او با مهنوش صادقی بی‌خبر بوده است

🔹آیا ازدواج دوم بدون اطلاع همسر اول غیرقانونی است؟

نظر شما درباره ازدواج مجدد چیست؟ فکر می‌کنید زن دوم، حق مردان است یا نوعی خیانت محسوب می‌شود؟ اینجا نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1150928