♦️اخبار تازه از قیمت لبنیات، خودرو و لاستیک در ستاد تنظیم بازار/افزایش ۲۲ درصدی قیمت لاستیک تایید نشد

ابراهیمی رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان:

🔹 دستورالعمل قیمت گذاری خودرو قرار است هفته آینده در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد

🔹در مورد تغییرات قیمت کالاها هم اخیراً پیشنهادات مختلفی برای افزایش قیمت فرآورده های لبنی به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است

🔹در این رابطه مباحث متعددی مطرح شده و در نهایت قرار است نظرات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها بررسی و بعد از آن تصمیم مناسب اتخاذ شود.

آخرین اخبار #اقتصادی در

https://t.me/joinchat/AAAAAEafso_hN1JW6awA4g