♦️تعداد دختران معتاد خراسان رضوی بیش از پسران است

معاون فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی:

🔹از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز خراسانی، حدود یک دهم درصد از آن‌ها به مصرف انواع مواد مخدر اعتیاد دارند که از این تعداد ۵۱ درصد دختر و ۴۹ درصد پسر هستند!

🔹آمار‌های ارائه شده تنها براساس مراجعات دانش آموزی به مشاوران مدارس بوده است.

اخبار لحظه ای خراسان رضوی در

https://t.me/joinchat/AAAAAE8vf6_vhbi6_3SYuA