♦️نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد

🔹دادگاه رسیدگی به پرونده، ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی وی به همراه ۸ متهم دیگر در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.

🔹اخلال ارزی و قاچاق عمده ارز اتهام این افراد اعلام شده است.

@AkhbareFori