🔹استعفای ظریف می‌تواند ریشه در ناامیدی به اروپا داشته باشد
🔹برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که استعفای

🔹استعفای ظریف می‌تواند ریشه در ناامیدی به اروپا داشته باشد

🔹برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که استعفای ظریف برای تحت فشارقراردادن مجمع برای تصویب لوایح FATF بوده است

گفتگو با حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل دیپلماسی را اینجا بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/880235