♦️دومین جلسه رسیدگی به اتهامات «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد 🔹بعد از تفهیم اتهام، حسین فریدون در برابر قاضی از خودش درباره اتهامات وارده دفاع کرد. 🔹وکیل فریدون هم در این دادگاه امروز هم دفاعیه ارائه کرد و هم از موکلش دفاع…

  دانلود ویدئو