👤خواجه نائینی، معاون شهردار مشهد خبر داد:

✅ آغاز عملیات اجرایی ساخت بزرگترین مجتمع مسکونی شرق کشور در مشهد

�

👤خواجه نائینی، معاون شهردار مشهد خبر داد:

✅ آغاز عملیات اجرایی ساخت بزرگترین مجتمع مسکونی شرق کشور در مشهد

🔹شهرداری مشهد با مشارکت بخش خصوصی در منطقه کم برخوردار شهر مشهد اقدام به ساخت مجتمع ٢١٢٠ واحدی "زندگی" با رویکرد ایجاد الگوی ساخت ایمن و مقاوم می کند.

🔸ارزش این پروژه ٥٤٣٠ میلیارد ریال و مساحت زیربنای آن ٢٨٢ هزار متر مربع می باشد.

🔹شهرداری مشهد در راستای تشویق سرمایه گذار برای ساخت در این منطقه کم برخوردار ، پروانه ساخت را با تخفیف ١٠٠ درصدی صادر کرده است.

🔸این پروژه بزرگترین قرارداد مشارکتی شهرداری مشهد بوده و توسط شورای پنجم به تصویب رسیده است.

🏢اقتصاددرشهر

@eghtesaddarshahr