♦️‏هشدار به خریداران ایرانی املاک در کشورهای همسایه!

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی:

🔹خریداران املاک در کشورهای همسایه طی سال‌های آتی دچار زیان می‌شوند، ارزش سرمایه‌ این افراد ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش می‌یابد.

🔹این کشورها بدهی‌های خارجی دارند و با بحران اقتصادی روبه‌رو می‌شوند.

#اقتصادی

@AkhbareFori